Ontruiming kraakpand Breda verloopt zonder incidenten

dinsdag 26 mei 2009

De ontruiming van een gekraakt monumentaal pand aan het Van Coothplein 10 in Breda is dinsdag 26 mei 2009 in alle rust verlopen. De politie kwam om 07.15 uur in actie op last van de Officier van Justitie. Dat gebeurde nadat de krakers eerder gemaakte afspraken over een vrijwillige, zelfstandige ontruiming niet nakwamen.
De vijf aanwezige krakers vetrokken echter meteen nadat hen gevorderd was om het pand te verlaten. Er deden zich geen incidenten voor.
Al eerder beval de rechter in een kort geding dat de krakers het pand dienden verlaten. De rechter concludeerde dat er geen sprake was van structurele leegstand. De eigenaar van het pand is geruime tijd doende geweest het pand een nieuwe bestemming te geven. Vanwege de vergunningsprocedures neemt dat bij een (gedeeltelijk) monument de nodige tijd in beslag. Ondanks de mogelijkheid direct tot ontruimen over te gaan, zijn de krakers in de gelegenheid gesteld hun bezwaren voor de rechter te motiveren. Afgesproken was dat de krakers vrijwillig zouden vertrekken, als zij door de rechter in het ongelijk zouden worden gesteld. Het Openbaar Ministerie en de politie betreuren het dat de krakers, ondanks de uitspraak van de rechter op 7 mei jl. en door hen gedane toezeggingen, niet vrijwillig zijn vertrokken. Toen de politie dinsdagochtend arriveerde voor de ontruiming waren er nog vijf personen aanwezig. Zij gingen weg zonder dat daar geweld, verzet of vertraging aan te pas kwam. De agenten hoefden verder niet in actie te komen. De politie heeft vervolgens het complex nog doorzocht en trof geen andere krakers meer aan. De rechtmatige eigenaar kan nu weer over het pand beschikken. Auteur: Jeroen Steenmeijer

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Breda | 112 alarmeringen Breda | Goedkoop Tanken in Breda | Supermarkten in Breda | Weerbericht Breda