Politie MW-Brabant gaat door met Mail-Alert

dinsdag 7 april 2009

De politie in MW-Brabant gaat door met Mail Alert. De korpsleiding heeft dat vandaag besloten. In Breda startte in mei 2008 in nauwe samenwerking met de gemeente een pilot waarvoor zich inmiddels 3800 mensen hebben aangemeld. De deelnemers aan de proef zijn vrijwel unaniem enthousiast over Mail-Alert. Korpschef Frans Heeres: "Uit de evaluatie blijkt dat burgers de informatie erg op prijs stellen. Ze vinden dat zij daarmee een actieve bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid in hun eigen woonomgeving. Wij vinden burgerparticipatie heel belangrijk en gaan daarom Mail-Alert naar ons gehele regio uitbreiden. Hiermee hebben we nu naast SMS-Alert nog een middel waarmee we onze burgers direct kunnen bereiken".
Op 29 mei 2008 werd in Breda het offici le startsein gegeven van de pilot Mail-Alert. De politie zet in de gemeente Breda het middel in na een woninginbraak, een overval of een straatroof. Deelnemers die in de buurt wonen of werken waar een dergelijk incident heeft plaatsgevonden, ontvangen een e-mailbericht met het verzoek door te geven of en wanneer ze iets gehoord of gezien hebben. Mail-Alert is een aanvulling op het fysieke buurtonderzoek, want via dit systeem kan de politie bewoners nog beter bereiken, omdat ze niet afhankelijk is of iemand wel of niet thuis is. Dat levert ook meer potenti le getuigen op. Er hebben zich nu circa 3800 burgers in Breda voor Mail-Alert aangemeld. Uit de evaluatie blijkt dat de belangrijkste reden om zich hiervoor op te geven verantwoordelijkheidsgevoel is. De ge nqu teerde deelnemers geven aan dat zij zich meer betrokken voelen bij het politiewerk en dat zij nu een actieve bijdrage kunnen leveren aan veiligheid in hun woonomgeving. De politieteams die deel hebben genomen aan de pilot zijn ook enthousiast. Het werken met het systeem is relatief eenvoudig, snel, goedkoop en kost weinig tijd. Het aantal reacties is in verhouding tot het verzonden aantal berichten nog beperkt. Met enkele tips kon worden doorgerechercheerd. Bijvoorbeeld burgers die een verdachte auto in de wijk hadden gezien en daarvan het kenteken hadden genoteerd. Op dit moment kunnen echter nog geen opgeloste zaken direct aan Mail-Alert gekoppeld worden. Het middel is echter niet alleen een goede vorm van digitaal buurtonderzoek, het heeft ook een preventieve werking nu burgers weten wat er in de buurt gebeurt. Mail-Alert is ook voorgelegd aan het digitale burgerpanel. Ook deze groep burgers reageerde enthousiast en gaf aan dat zij graag ziet dat het middel in de gehele regio ingevoerd wordt. De korpsleiding is er van overtuigd dat Mail Alert een welkome uitbreiding is naast SMS-Alert, waarmee de burgerparticipatie versterkt wordt. De pilot in Breda wordt voortgezet en gefaseerd naar de gehele regio uitgebreid. Auteur Willem van Hooijdonk

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Breda | 112 alarmeringen Breda | Goedkoop Tanken in Breda | Supermarkten in Breda | Weerbericht Breda