Vuurwapen en harddrugs aangetroffen bij outlawbiker

dinsdag 2 december 2014

Breda - Bij een actie van het Ondermijningsteam vonden agenten een vuurwapen en een hoeveelheid harddrugs. De opgepakte verdachte (30) is een lid van Outlaw Motorcycle Gang Satudarah.

De actie vond plaats op dinsdag 2 december 2014 was gericht opeen 30-jarige man uit Deventer, die voornamelijk in Breda verblijft. Eendoorzoeking op zijn verblijfadres in de wijk Heuvel leidde naar de vondst vancirca 400 pillen en een zak met ongeveer n ons wit poeder. Het gaat hierbijvermoedelijk om synthetische drugs. Verder werd er in de woning een vuurwapenaangetroffen. Later op de dag werd in het kader van ditzelfde onderzoek ook nogeen garagebox doorzocht in de wijk Brabantpark. Hier werden enkele duizendenpillen aangetroffen en in beslag genomen. Ook hierbij bestaat het vermoeden dathet om harddrugs gaat. Nader onderzoek moet daar uitsluitsel over geven.

In de cel

De 30-jarige verdachte werd gearresteerd op verdenking vanovertreding van de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie. De man is lid vanOutlaw Motorcycle Gang Satudarah. Ook de bewoonster (30) van het huis werdopgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de strafbare feiten.

Ondermijning

De actie werd gecordineerd door het Ondermijningsteam en sluitaan bij de bredere aanpak van de Taskforce Brabant-Zeeland om als overheid deondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen. Een van de grote gevarenvoor de Nederlandse samenleving is namelijk de vermenging van onder- enbovenwereld. Dit heet ondermijning, waarbij het gaat om Illegale activiteitendie bijna niet zijn uit te voeren zonder gebruik te maken van legale dienstenzoals transport, opslag, financin, vergunningen en huisvesting. Hetondermijningsteam bestaat uit medewerkers van politie, FIOD en Belastingdiensten werkt nauw samen met gemeenten, provincies, openbaar ministerie,bedrijven/instanties, justitie in het buitenland, bijzondere opsporingsdienstenen burgers. Iedere interventie raakt en verstoort dit soort criminelesamenwerkingsverbanden.

Outlawbikers

Veelal houden leden van de zogenaamde Outlaw Motorcycle Gangs (=OMG) zichniet aan de wet en weigeren de regels die in Nederland gelden te accepteren.Deze zogenaamde 'Outlawbikers' vertonen normoverschrijdend en crimineel gedrag.Uit onderzoek blijkt dat zij door hun groepsgedrag zo intimiderend werken dathun slachtoffers vaak geen aangifte doen uit angst voor de gevolgen. De politiewerkt samen met het Openbaar Ministerie en gemeenten aan het aanpakken van dezegroep. De aanpak van de outlawbikers heeft een hoge prioriteit voor de politieen haar partners (onder andere Openbaar Ministerie en gemeenten). Het is bekenddat individuele leden van dergelijke clubs vaak betrokken zijn bij crimineleen/of ondermijnende activiteiten.Uit een recentelijk verschenen politierapportblijkt dat 80 procent van de leden van beruchte motorclubs als Hells Angels,Satudarah en No Surrender een strafblad heeft. Bijna 30 procent is zelfsveelpleger, wat inhoudt dat ze meer dan tien veroordelingen op hun naam hebben.

Lees voor meer informatie over outlawbikers depublicatieop politie.nl.

bron: politie.nl | Categorie: wapen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Breda | 112 alarmeringen Breda | Goedkoop Tanken in Breda | Supermarkten in Breda | Weerbericht Breda